Licentie

Door in het programma op "Ik accepteer de licentieovereenkomst" te klikken geeft u aan dat u akkoord gaat met de onderstaande licentieovereenkomst. Gaat u hier niet mee accoord, dan mag u het programma niet gebruiken. De software (het programma dat u download) en alle bijbehorende onderdelen zijn eigendom van SanderSoft.

1. Toegestane handelingen

U mag dit programma vrij gebruiken voor persoonlijke doeleinden, waarin met gebruiken wordt bedoeld het opslaan, installeren of uitvoeren van de software.

2. Software bewerken

Het is niet toegestaan om de software op welke manier dan ook te veranderen, uit te breiden of te verbeteren. Als u iets verandert, dan vervalt onmiddellijk deze licentie en mag u het programma niet meer gebruiken. Bij het veranderen van de software hoort ook het veranderen van deze licentie, het helpbestand, het installatiebestand of enig ander bestand dat bij deze software hoort. Mocht u toch een verandering willen, wendt u dan tot de maker van deze software. Er is een contactformulier voor deze handelingen. Zie voor meer informatie het onderdeel 'Contact opnemen' in deze licentie.

3. Broncode opzoeken

Het is niet toegestaan om op welke manier dan ook (een deel van) de broncode op te zoeken. Deze software is weliswaar gratis, maar het is geen 'open source' software. Dit houdt in dat de broncode expres niet is vrijgegeven. Zoekt u toch naar de broncode dan vervalt deze licentie onmiddellijk.

4. De software kopiëren

Het is toegestaan om een kopie van het installatiebestand van de (onveranderde) software te maken. Deze kopie mag u voor eigen gebruik benutten. U mag de software niet verspreiden. Het wordt overigens afgeraden om de software te kopiëren, aangezien deze vaak wordt bijgewerkt, en uw kopie is dan nog de verouderde versie van het programma.

5. De software verspreiden

Het is in geen geval toegestaan om de software aan derden door te geven. U mag het programma op uw thuisnetwerk of computer installeren, maar u mag het niet aan anderen doorgeven. De software mag alleen gedownload worden van het domein http://sandersoft.freehostia.com/. Heeft u het programma van een andere site, dan is deze licentie niet geldig. Verder loopt u het risico dat u een verouderde versie download.

6. Commercieel gebruik

Het is verboden om de software voor commerciële doeleinden te gebruiken. Hieronder valt het verhuren, uitlenen, verkopen of het gebruiken op een bedrijf of andere commerciële instelling, voor doeleinden om er (op welke manier dan ook) uiteindelijk geld mee te verdienen.

7. Software namaken

Het is ook niet toegestaan om het product na te maken, in een dusdanige vorm dat het vrijwel hetzelfde is als het product dat door SanderSoft is verspreid.

8. Software gebruiken in eigen producties

Het programma mag niet gebruikt worden in eigen producten, zoals een eigen programma. Dit valt onder het bewerken van de software.

9. Naamsgebruik

U mag geen software uitbrengen onder naam van SanderSoft. Verder is het verboden om aan te geven dat u een partner van SanderSoft bent, als u dit niet bent. Uitzondering vindt u onder punt 14 van deze licentie.

10. Installatiebestand

Het is niet toegestaan om het installatiebestand te wijzigen, of om de juiste bestanden uit het bestand te halen zonder de installatie te voltooien. Hieronder valt het openen of installeren van dit programma met behulp van een ander programma dan het installatiebestand. Kunt u het installatiebestand niet uitvoeren, wend u dan tot de maker ervan, deze zal u dan een ander bestand toesturen dat geen installatie nodig heeft.

11. Misbruik maken

Het is verboden om met welke reden dan ook gebruik te maken van de software, als het in wetten of andere regels aangegeven staat dat het verboden is. Dit geldt ook indien het alleen maar iets te maken heeft met iets illegaals. (Zoals het opzetten van een site over het illegale plan).

12. Aansprakelijkheid

De maker van de software is in geen enkel geval aansprakelijk voor misbruik, schade of andere 'verkeerde dingen' door het product. U hoeft niet eens te proberen om later nog iets van aansprakelijkheid van de maker af te dwingen. Dit omdat u akkoord bent gegaan met deze licentie, waarin u aangeeft dat u (de gebruiker en/of installerend persoon) van elke aansprakelijkheid van de maker afstand doet.

13. Fouten in het product

U mag gebruik maken van een fout in de software, omdat u zich hierbij nog aan de licentie houdt. Echter wordt het aanbevolen om de fout te melden bij de maker van de software.

14. Reclame maken

U mag te allen tijde reclame maken voor dit product, indien u het niet zelf verspreidt als 'uw' product. U kunt ook gerust een link naar de startpagina van de site of naar een van de productpagina's op uw site zetten, mits u niet aangeeft dat het een eigen productie is. Verder mag u geen directe downloadlinks plaatsen, het moet altijd naar een webpagina (*.htm of *.html) op het domein http://sandersoft.freehostia.com/ verwijzen. U kunt ook gerust contact met de maker opnemen over een link terug. Dit is overigens geen garantie dat deze er komt, want als u bijvoorbeeld een negatief iets hebt geplaatst, kan de maker uw verzoek meteen afwijzen. Verder mag de maker van deze software u te allen tijde verzoeken om de link van uw site af te halen.

15. Verlopen van de licentie

Deze licentie verloopt op het moment dat u het programma en alle kopieën ervan hebt verwijderd of vernietigd. Verder verloopt deze licentie als u een van bovenstaande regels overtreedt.

16. Overtreden van de licentie

Als u deze licentie overtreedt, dan vervalt onmiddellijk uw recht om deze software te gebruiken. Mocht u het toch willen overtreden met een geldige reden, wendt u dan tot de maker, deze zal u toestemming geven als hij vindt dat u hier recht op heeft.

17. Contact opnemen

Mocht u contact willen opnemen over een onderdeel uit deze software of licentie, ga dan naar de contactpagina en verzend uw bericht

18. Deze software is altijd gratis

Deze software is altijd gratis, u kunt nooit worden verplicht om ervoor te betalen.